22 biến thể plank cho cơ bụng 6 múi

Tổ hợp các biến thể plank tác động trực tiếp đến nhóm cơ vùng bụng, giúp tiêu hao mỡ, tăng sức bền cơ bụng. 

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/22-bien-the-plank-cho-co-bung-6-mui-3989562.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *