Cách sử dụng cồn an toàn chống nCoV

Không để cồn gần lửa hay môi trường nhiệt độ cao, không pha cồn với dung dịch khử trùng khác, mở cửa sổ sau khi khử trùng bằng cồn.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/cach-su-dung-con-an-toan-chong-ncov-4066409.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *