Lập Trung tâm quản lý, hỗ trợ điều trị Covid-19

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 sáng 5/3 ra mắt Trung tâm Quản lý, hỗ trợ điều trị Covid-19, tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Trung tâm Quản lý, Điều hành Hỗ trợ Chuyên môn Chẩn đoán Điều trị Covid-19, có nhiệm vụ điều hành các nguồn lực, hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, cách ly chẩn đoán và điều trị người bệnh trực tiếp hoặc trực tuyến từ xa. Trung tâm có thể kết nối đến 23 điểm cầu trọng điểm chống dịch và hơn 1.400 bệnh viện cả nước.

Nhiệm vụ của trung tâm còn xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quy trình khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Đào tạo, tập huấn đội ngũ y bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị người bệnh Covid-19.

Trung tâm cũng phối hợp triển khai các giải pháp y tế số 4.0. Đó là các giải pháp tích hợp công nghệ  truyền hình hội nghị (teleconferencing), bệnh án điện tử tập trung, kết nối với máy monitoring bệnh nhân, hệ thống PACS cloud để hội chẩn kết quả chẩn đoán hình ảnh… 

Ra mắt trung tâm, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng công bố bộ tài liệu phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh Covid-19. Bộ tài liệu này bao gồm: Sổ thông tin y tế Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch; hướng dẫn phòng và Kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19; Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh nhân. 

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết hệ thống tài liệu chuyên môn này được một hội đồng chuyên môn các chuyên gia đầu ngành từ nhiều bệnh viện lớn cả nước trực tiếp xây dựng ngay từ đầu đại dịch.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/lap-trung-tam-quan-ly-ho-tro-dieu-tri-covid-19-4064561.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *